Investering


- Opstelling Zelfresonantie (75 minuten) € 95,-
- Opstelling Ik-Grensbewustzijn (75 minuten) € 95, -
- Een Wakkerte gesprek (60 minuten) € 90,- 
- Een relatieafspraak (75-90 minuten) € 100, -
- Investering voor deelname aan Vedic Art en SoulCollage® vind je onder de knop 'Agenda'

Wanneer je binnen 24 uur annuleert worden kosten (behalve in bijzondere situaties) in rekening gebracht.

Dit jaar 2020 is er nog een vergoeding mogelijk voor de individuele consulten vanuit de aanvullende zorgverzekering. Ik ben geregistreerd bij het NVPA, de RBCZ en bij de BPSW. Wanneer je een klacht hebt over de begeleiding dan kun je terecht bij de SCAG waar ik aangesloten ben.
Mijn registratienummer in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is 17-245847-0000.

Wanneer je navraag doet bij je verzekering of de therapie wordt vergoed, vermeld dan mijn naam, Ine van den Heuvel, en mijn registratienummer van de RBNG 204190R. Ook de AGB-codes, Zorgverlener 94006936 / Praktijk 9456305, worden soms gevraagd en de beroepsvereniging waar ik ben aangesloten, dan noem je het NVPA met het bijbehorende lidnummer 100499. Vermeld nadrukkelijk dat het gaat om alternatieve hulp, in plaats van psychologische hulp in de eerste lijn!
Soms zal een werkgever bereid zijn om de hulp die je nodig hebt te vergoeden.
 
Wanneer je niet tevreden bent en we komen daar samen niet goed uit, dan kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie via mijn beroepsvereniging het NVPA. Meer hierover kun je vinden op: 

https://nvpa.org/content/voor-clienten-1