Familie- en relatieopstellingen

Voor wie

- Voor iedereen die persoonlijke vragen heeft, werkgerelateerde vragen, vragen betreffende je relatie(s) of je  gezondheid, waarover je opheldering wilt en meer inzicht
- Voor iedereen die in het proces van persoonlijke bewustwording een volgende stap wil maken
- Voor mensen die te maken hebben (gehad) met verlies en trauma en een nieuw evenwicht zoeken.
 
Elk mens maakt deel uit van een familie, waarin ieder van ons zijn eigen plaats heeft. In het gezin, je familie, liggen je wortels en die kunnen ervaren en erkend worden. 
Deel uitmaken van een familie betekent:
- Je verbonden weten met diegenen die ons zijn voorgegaan
- Dankbaar zijn voor het goede dat via onze ouders naar ons toe gekomen is
- Accepteren wat moeilijk en pijnlijk is
- De verantwoordelijkheden kennen die met je eigen plaats in het systeem verbonden zijn.

Met deze bagage gaan we de wereld in, op weg naar onze eigen bestemming. Ervaar je die wortels niet of onvoldoende, dan ga je ‘gehandicapt’ door het leven en verzand je vaak in pogingen bij anderen te halen wat je in jouw ‘systeem’ niet hebt gekregen, niet hebt gevonden of niet hebt geaccepteerd.
Hoe vaak word je als mens niet geconfronteerd met het feit dat je niet de dingen doet die je zou willen doen? Of dat je steeds weer die dingen doet die je helemaal niet wilt doen? Het wel of niet vertonen van een bepaald gedrag heeft in veel gevallen te maken met een onbewuste loyaliteit aan je familie.
Gevoelsmatig weten de meeste mensen dat hun familie van herkomst grote invloed heeft op de manier waarop zij in het leven staan. Maar op het moment dat ze tegen persoonlijke problemen aanlopen, vergeten mensen meestal naar het grotere verband te kijken. Ze maken zichzelf verwijten en zoeken de oorzaak bij zichzelf. Na meerdere pogingen om gedrag te veranderen, trekt je vaak de conclusie dat verandering niet mogelijk is en dat je er mee zullen moeten leren leven.

Wat kun je verwachten

Bij het werken met familieopstellingen worden persoonlijke vragen en/of problemen in verband gebracht met ons familiesysteem. Mensen blijken in staat om hun gedrag te veranderen wanneer zij zich realiseren wat de betekenis is van hun gedrag binnen de familie waartoe zij behoren. 
 
- Opstellingen helpen je de juiste plaats in de familie te vinden en in te nemen (en daarmee de juiste        plaats in je leven nu)
- Opstellingen helpen je  ‘vreemde’ bagage los te laten waardoor je jezelf vrijer voelt in je leven nu en    makkelijker tot keuzes komt
- Opstellingen geven je de mogelijkheid om belemmerende (en soms zelfs verstikkende) invloeden van je  familiesysteem te  herkennen, waarna je meer ruimte ervaart en er anders mee om kunt gaan    
- Opstellingen helpen bij het integreren en helen van  traumatische ervaringen
- Opstellingen geven je de mogelijkheid om verheldering te brengen in (liefdes) relatiethema’s die nu  spelen
- Opstellingen kunnen verheldering brengen in de betekenis van ziek zijn
- Opstellingen zijn een goed hulpmiddel wanneer er  problemen  ervaren worden in samengestelde  gezinnen
- Opstellingen zijn behulpzaam bij het afscheid nemen van partners door echtscheiding of overlijden
 
Praktische informatie en data vind je bij ‘agenda’.