Trauma

Traumaklachten worden veroorzaakt, doordat je emoties die ervaren zijn bij nare gebeurtenissen, geen goede plaats hebt kunnen geven. Deze emoties blijven dan onverwerkt door je heen ‘spoken’ en kunnen zo een grote belasting zijn voor je geestelijke en lichamelijke gezondheid. Vaak is het zo dat traumaklachten pas later naar boven komen en dat je de oorsprong ervan niet meer bewust weet. 
Bij traumatische gebeurtenissen kun je denken aan:
 
- Seksueel misbruik 
- Fysiek en/of mentaal geweld 
- Affectieve verwaarlozing 
- Emotionele verwaarlozing 
- Schokkende verlieservaringen 
- Oorlogstrauma’s 
- Gepest zijn 
- Een ernstig ongeluk.

Voor wie


- Wanneer je vaak terug denkt aan de gebeurtenis en het opnieuw beleeft 
- Als je slecht slaapt en je hebt last van nachtmerries
- Wanneer je probeert gedachtes, gevoelens en gesprekken over de traumatische
  gebeurtenissen zoveel mogelijk te vermijden
- Wanneer je prikkelbaar bent of woede uitbarstingen hebt
- Als je moeite hebt om je te concentreren
- Als je voortdurend op je hoede bent 
- Wanneer je last hebt van hevige schrikreacties als er iets onverwachts gebeurt 
- Als je vaak een hopeloos en machteloos gevoel hebt.

Wat kun je verwachten 


In een zo veilig mogelijke situatie zullen we samen aan de slag gaan met het verwerken van je traumatische ervaringen; stap voor stap, precies zoveel als jij aankunt, gaan we terug naar de herinneringen. Samen zullen we opsporen waar je traumaklachten hun oorsprong vinden.
Door dit opnieuw onder ogen te durven zien en te erkennen, de gevoelens die daarbij horen te durven ervaren en te uiten, brengen we het vastgelopen verwerkingsproces weer op gang. Zo kan integratie plaatsvinden en krijgt dat wat er gebeurd is, een plaats in je leven.
Het verwerken van traumatische ervaringen vraagt veel moed, geduld en doorzettingsvermogen.